Wspólnoty parafialne - Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Wspólnoty parafialne

Grupy parafialne

 
 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
 
Istnieje: od powstania parafii
 
Liczba uczestników: 30 osób
 
Opiekun: Ks. Piotr Dąbrowski
 
Lider: Maciej Ptak
 
Wspólnota skupia ministrantów, lektorów oraz kandydatów, którzy w szczególny sposób uczestniczą w Eucharystii poprzez bliskość z Bogiem i Jego ołtarzem,
na którym dokonuje się największy cud przeistoczenia. Służba przy ołtarzu stanowi stałą formację mobilizującą do sumienności, systematyczności i odpowiedzialności.
 
 

AKCJA KATOLICKA
 
Istnieje: od listopada 1995
 
Liczba uczestników: 18 osób
 
Opiekun: Ks. Mieczysław Kucel
 
Lider: Teresa Kida
 
Członkowie wspólnoty uczestniczą w każdej uroczystości kościelnej i służą pomocą. Swoją służbę kieruje do ludzi będących w potrzebie. AK prowadzi „bank chleba”,
w którym przez cały tydzień wydaje chleb. Odwiedza chorych w DPS.
Rozprowadza baranki wielkanocne, świece wigilijne oraz opłatki.
Przygotowujemy paczki żywnościowe dla biednych. Pomagamy realizować recepty. Pozyskujemy różne rzeczy od darczyńców, przede wszystkim odzież,
która trafia do najbardziej potrzebujących.
 
 
 

PARAFIALNY KLUB SENIORA "ASTER"
 
Istnieje: od roku 2015
 
Liczba uczestników: 25 osób
 
Opiekun: Ks. Mieczysław Kucel
 
Liderzy: Barbara Krawiec
 
Klub Seniora tworzą osoby, które swój wolny czas pragną spędzić w miejscu dla siebie bezpiecznym, atrakcyjnymi stanowiącym alternatywę dla czasu samotności we własnym mieszkaniu. To min. rehabilitacja, nauka tańca, wyjazdy poza miasto,
wyjścia do kina, do muzeum i do teatru. Zajęcia stacjonarne w budynku Domu Duszpasterskiego z terapeutami, psychologiem, pedagogiem i dietetyczką.
Jesteśmy przede wszystkim wspólnotą parafialną, która swą siłę czerpie
z sakramentów i włącza się aktywnie w życie Kościoła Powszechnego i lokalnego.
 
 
 

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA
 
Istnieje: od powstania parafii
 
Liczba uczestników: 380 osób
 
Opiekun: Ks. Mieczysław Kucel
 
Lider: Krystyna Skwierz
 
Obecnie działa 19 grup Róż Różańcowych. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca spotykamy się na wspólnej modlitwie i zmianie Tajemnic Różańca.
W łączności z Kościołem podejmujemy intencje modlitewne papieskie, misyjne
i parafialne. Każdy z nas poświęca się odmawianiu jednej tajemnicy przez cały miesiąc. Nasza wspólnota w każdy pierwszy czwartek miesiąca modli się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o wytrwanie w powołaniu.
Uczestniczymy w diecezjalnych rekolekcjach i w zjazdach kół różańcowych.
 
 
 

BRACTWO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
 
Istnieje: 16 października 2015
 
Liczba uczestników: 89 osób
 
Opiekun: Ks. Mieczysław Kucel
 
Lider: Klaudiusz Wilkos
 
Bractwo powstało przy pomocy Pani Marianny Gąsiorek z Warszawy.
Kandydaci na członków Bractwa złożyli deklaracje z własnoręcznym podpisem i podjęli służbę u stóp Jezusa Eucharystycznego adorując Go w godzinie przez siebie wyznaczonej. Patronem Bractwa jest błogosławiony Ksiądz Bronisław Markiewicz,
a głównym celem jest kult Najświętszego Sakramentu, dziękczynienie i uwielbienie Chrystusa za dar Eucharystii i Kapłaństwa.
 
 

CZCICIELE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
 
Opiekun: ks. Dariusz Kielar
 
Członkowie wspólnoty spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca
na nabożeństwie ku czci św. Michała Archanioła, a następnie uczestniczą we Mszy Św., która jest Mszą Św. zbiorową również w intencji Czcicieli Św. Michała Archanioła i ich rodzin. Wspólnota poleca Panu Bogu wszystkie sprawy Kościoła i nasze osobiste
w koronce do Dziewięciu Chórów Anielskich.
 
 
 

DOMOWY KOŚCIÓŁ
 
Istnieje: w Stalowej Woli od 1978
 
Liczba uczestników: cztery kręgi
 
Moderator: Ks. Eugeniusz Rycerski,
 
Domowy Kościół działa w oparciu o strukturę Kościoła tworząc na terenie parafii kręgi rodzin. Duchowość małżeńska w Domowym Kościele jest realizowana w formie pięciu elementów formacyjnych. Są nimi: Codzienna modlitwa i lektura Pisma Świętego, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska, codzienna modlitwa Rodziny, uczestnictwo w rocznych rekolekcjach formacyjnych.
Domowy Kościół raz w miesiącu aktywnie włącza się w niedzielną liturgię Mszy Świętej.
 
 
 

OAZA MŁODZIEŻOWA
 
Istnieje: od początku parafii
 
Liczba uczestników: 25 osób
 
Moderator: Ks. Krzysztof Konopka
 
Lider: Michalina Banaczyk
 
Ruch Światło- Życie na drodze duchowej formacji wychowuje i usposabia młodzież
do służby dla dobra i rozwoju Kościoła. Realizujemy zasady założyciela ruchu oazowego ks. Franciszka Blachnickiego. Poznajemy jego myśli i zamysł dla polskiego Kościoła, w którym młodzi mają swoje ważne miejsce. Spotykamy się na wspólnotowej modlitwie, ale znajdujemy też czas na pogodne wieczory, zabawę i oczywistą dla młodych ludzi radość bycia ze sobą. Centrum naszej wspólnoty jest Msza Święta, podczas której czytamy teksty liturgiczne, komentarze, śpiewamy psalmy, przynosimy dary ofiarne i czytamy komentarze.
 
 
 

OAZA DZIECI BOŻYCH
 
Istnieje: od początku parafii
 
Liczba uczestników: 18 osób
 
Moderator: ks. Piotr Dąbrowski
 
Lider: Klaudia Polak
 
Dziecięca Oaza jest częścią wielkiego ruchu oazowego Światło- Życie założonego
przez ks. Franciszka Blachnickiego. Prekursorem oazy michalickiej był ks. Jan Chrapek – późniejszy Generał Michalitów i biskup. Najważniejszym celem wspólnoty jest umacnianie i pogłębianie wiary chrześcijańskiej we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Podczas spotkań rozważamy jak stawać się lepszym chrześcijaninem.
Wykonujemy śpiew psalmu podczas Mszy Świętej. Oprócz spotkań formacyjnych organizujemy zajęcia integracyjne, edukacyjne i wspólne zabawy.
 
 
 

APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI
 
Istnieje: od maja 2002 roku
 
Liczba członków: 64 osób
 
Opiekun: Ks. Stanisław Prokuski
 
Lider: Irena Smoleń
 
Każdy uczestnik wspólnoty z głęboką wiarą uczestniczy we Mszy Świętej i zachowuje wiernie Boskie przykazania. Często korzysta ze spowiedzi i Komunii Świętej.
Rozważa cierpienia Jezusa i Jego Matki. Modlimy się o nawrócenie grzeszników, zamawiamy Msze Świętej za dusze w czyśćcu cierpiące. Modlimy się za konających. Polecamy Bogu Matce Najświętszej Ojca świętego, Ojczyznę, parafię, duszpasterzy, misjonarzy, młodzież i dzieci.
 
 
 

ZESPÓŁ MUZYCZNY KTÓŻ JAK BÓG
 
Opiekun: Ks. Stanisław Prokuski
 
Lider: Paweł Ludian
 
„KJB” to wspólnota modlitewno muzyczna wywodząca się z oazowego ruchu Światło Życie oraz Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnota zaistniała z inicjatywy osób, które wcześniej muzykowały w zespole KJB. Staramy się być ludźmi, którzy z całego serca
i ze wszystkich sił grają i śpiewają dla Pana. Chcemy też naszym śpiewem,
grą i modlitwą służyć Bogu i ludziom w Kościele. Między innymi poprzez modlitwy
i śpiewy podczas Mszy Świętej z prośbą o uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne
oraz podczas Wieczorów Uwielbienia.
 
 
 

TEATR CZWARTA SCENA
 
Powstał w październiku 2014 roku. Opiekunem, reżyserem i autorem scenariuszy jest Piotr Kucia. „Czwarta scena” jest teatrem autorskim, kontynuującym stuletnią tradycję michalickich teatrów zapoczątkowaną przez bł. ks. Markiewicza.
Wspólnotę tworzy grono 14 osób w wieku od 12 do 22 lat. Wszystkie spektakle
i inscenizacje oparte są na własnych scenariuszach, tekstach piosenek i utworach muzycznych. W okresie siedmiu lat istnienia teatr zaprezentował 19 premier scenicznych, a także przygotował wieczory autorskie, koncerty i konkursy.
 
 

Wróć do spisu treści