Bł. Rodzina Ulmów - Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

Bł. Rodzina Ulmów

Aktualności
Historia rodziny Ulmów powinna być znana na całym świecie. Znaczenie beatyfikacji Rodziny Ulmów wykracza poza wymiar religijny.  Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa –  historia męczeństwa tej rodziny powinna być znana na całym świecie.
Gdy wracamy myślami do znajdującego się w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej ma przed oczyma szczególny eksponat: należącą do rodziny Ulmów pożółkłą,
mocno zużytą Biblię, otwartą na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, z tytułem tego fragmentu zaznaczonym czerwoną linią i odręcznym dopiskiem: TAK!
 
Józef i Wiktoria Ulmowie byli polskimi rolnikami, którzy w swoim domu udzielili schronienia ośmiorgu współobywatelom pochodzenia żydowskiego. "Niemiecka  okupacja, Holokaust oraz masowe zbrodnie
na Polakach to ogromnie ważny i wciąż bolesny wątek dziejów mojej Ojczyzny.
Los rodziny Ulmów podzieliło wielu  rodaków" - czytamy w artykule. Przed wybuchem II wojny światowej
w Polsce żyła bardzo liczna społeczność żydowska, jedna z największych w historii tego narodu.
"Żydzi przez wieki chętnie osiedlali się w naszym kraju, który sami nazwali wszystko mówiącym słowem Polin, tłumaczonym jako «tutaj odpoczniesz». Cieszyli się w Polsce pokojem i możliwościami rozwoju, a nasza stolica – Warszawa – pod koniec lat 30. XX wieku była drugim największym w świecie skupiskiem ludności żydowskiej, zaraz po Nowym Jorku". Niemiecki plan całkowitej zagłady Żydów – porażający swoim nieludzkim, mechanicznym, nieledwie przemysłowym charakterem – musiał te fakty uwzględniać
- czytamy w artykule. "Dlatego właśnie w okupowanej Polsce Niemcy  stworzyli fabryki śmierci: obozy zagłady, do których transportowano również Żydów z innych krajów podbitych przez III Rzeszę.
Nadto Polska słynęła od wieków jako państwo tolerancyjne, kraj, w którym kultura i stosunki społeczne kształtowane były przez wartości chrześcijańskie".
 
24 marca obchodzimy święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Niemieckie władze okupacyjne zagroziły śmiercią każdemu, kto na polskich ziemiach choćby tylko próbował udzielić jakiejkolwiek pomocy ukrywającemu się Żydowi. "Jednak mimo tak surowej sankcji tysiące polskich Żydów otrzymało wsparcie pozwalające ocalić życie. Pomagano im w ucieczce z getta, udostępniano ukryte miejsca pobytu, dostarczano żywność, pieniądze, fałszywe dokumenty" - podkreśla autor.  
Ponad siedem tysięcy Polaków, w tym Wiktoria i Józef Ulmowie, zostało uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, przyznawanym przez jerozolimski Instytut Jad Waszem.
W czcigodnym gronie Sprawiedliwych Polacy stanowią największą grupę narodową.
Polskie władze i instytucje państwowe nie ustają w staraniach, aby godnie upamiętnić tamtych cichych,
często anonimowych bohaterów – szczególnie tych, którzy swoją ofiarność i odwagę przypłacili życiem.
 
Znaczenie beatyfikacji Rodziny Ulmów wykracza poza wymiar religijny, bowiem będzie to również hołd
dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa. "Historia ich męczeństwa – wstrząsająca,
a zarazem budująca jako niezwykłe świadectwo miłości bliźniego – powinna być znana na całym świecie.
Niech przemienia ludzkie serca, niech będzie wzorem otwartości i solidarności wobec drugiego człowieka".
 
Papież Franciszek do KUL-u: „Niech ofiara złożona przez rodzinę Ulmów i ich dzieci, którzy nie wahali się oddać życia za udzielenie pomocy ośmiu osobom pochodzenia żydowskiego, będzie dla nas i dla przyszłych pokoleń symbolem wartości, których nie wolno zdradzać nawet pod groźbą śmierci"
– napisał w imieniu Papieża abp Edgar Parra z Watykanu.
 
Abp Gądecki: Ulmowie są  przykładem życia dla każdej rodziny. Zanurzeni są w życiu. Życie twórczo i pięknie przeżywali. Rodzice mieli mądrość i wiarę. Ich miłość małżeńska była piękna i mocna. Od nich można się wiele nauczyć i prosić będziemy o wsparcie dla naszych rodzin.
Abp Szal – Przemyśl: Podkreśla wielkość rodziny Ulmów. Ulmowie byli bardzo zatroskani o sakramentalne życie dla rodziny. Niech nasze rodziny bardzo się zatroskają o dar życia sakramentalnego i przez to o dar głębokiego uczestnictwa we Mszy św. Jest to piękny dar odkrycia piękna i roli rodziny w życiu Kościoła
i narodu. Abp Gądecki: Ulmowie są przykładem, aby żyć wiarą, Ewangelią na co dzień.
Są też przykładem dzielenia się miłością z bliźnimi. Rodzina zdolna do największych poświęceń.


 Wróć do spisu treści