Prywatna Strona Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli - Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli

Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu
im. bł. Bronisława Markiewicza
przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowe Woli

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli


Przejdź do treści

"Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zasługuje na cześć najwyższą, najgłębszą
i na uwielbienie największe,
jest bowiem Stworzycielem,
Panem i Zbawcą naszym,
a umiłował nas miłością najtkliwszą i nieskończoną".
(bł. ks. Bronisław Markiewicz)

„Kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznawania Go,
gdziekolwiek się objawia,
obecny na różne sposoby,
ale przede wszystkim
w żywym sakramencie
Jego Ciała i Jego Krwi.
Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu,
Nim się karmi z Niego
czerpie światło.”
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
" Pilne!!!
W Strachocinie kustosz sanktuarium
Św. Andrzeja Boboli, ks. Józef Niżnik nawoływał,
prosił i kazał modlić się przez wstawiennictwo
Św. Andrzeja Boboli.
Mówił, że Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie!!!
Mamy przez wstawiennictwo
Św. Andrzeja Boboli oddawać i zawierzać
Matce Bożej Polskę i nas, nasze rodziny.
Mówił, że nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia
i powagi sytuacji, tego co nam zagraża
i jakim potężnym orędownikiem
jest Św. Andrzej Bobola.
Trzeba włączyć do codziennej modlitwy
litanię do Św. Andrzeja Boboli
i zawierzać codziennie Polskę i nas samych przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli Matce Bożej!!!
Prośmy też przez św. Jana Pawła II
i bł. Kard. Wyszyńskiego.Historia rodziny Ulmów powinna być znana
na całym świecie. Znaczenie beatyfikacji Rodziny Ulmów wykracza poza wymiar religijny.
Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa – historia męczeństwa tej rodziny powinna być znana na całym świecie.
Gdy wracamy myślami do znajdującego się
w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej ma przed oczyma szczególny eksponat: należącą do rodziny Ulmów pożółkłą, mocno zużytą Biblię, otwartą na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie,
z tytułem tego fragmentu zaznaczonym czerwoną linią i odręcznym dopiskiem: TAK! ...
 
 Czytaj więcej.

Proszę się przytulić do Pana Jezusa
cierpiącego na krzyżu, jak św. Franciszek to czynił, aby na Ciebie, na Twoją rodzinę, na bliźnich,
a szczególnie na Ojczyznę Polskę
i cały Naród Polski, spłynęła Miłość Boża
z Najświętszego Serca Jezusa
przez Niepokalane Serce Maryi
dla wszelkiego ratunku,
dobra i prawdziwego Bożego rozwoju.
Proś o łaskę stałego trwania w tej miłości
do Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi.

Przekazujmy to zawsze, wszędzie i wszystkim.
W Bożej Miłości jest prawdziwe zwycięstwo
i szczęście na dziś i na wieczność.
                                                    Szczęść Boże !!!
TRIDUM PASCHALNE AD 2023

Towarzysz Panu Jezusowi w  godzinach jego Męki.
Na podstawie modlitewnika "Nie opuść Go."Błogosławionego Nowego Roku 2023.
Wszelkiej pomyślności, radości i pokoju.
dddd


35 lat
historii naszej Parafii w filmowej relacji Parafialnego Teatru "Czwarta Scena".

Czwarta Rocznica poświęcenia
    figury Najświętszego Serca Jezusowego      Obejrzyj film    


  Intymność i wstydliwość wyrażona w myśleniu, stroju, uczuciach i stylu życia jest podstawową formą twierdzy, która broni godności człowieka,
jest podstawą do prawdziwego rozwoju dla dziecka, młodzieży, dorosłych i dziadków. (...)

daje równowagę dla życia osobistego, rodzinnego,
narodowego i dla całego świata., chroni przed wynaturzeniami,
zagubieniem w grzechach i zboczeniami, daje moc powrotu do normalnego życia pełnego miłości i Boga.
 Wobec narastającego zła, grzechu, odejścia od Boga i groźby zniszczenia świata (katastrofy) wynagradzanie za grzechy jest podstawą do ratunku dla człowieka, rodziny, narodu i świata, aby można żyć w pokoju i miłości.
Pan Jezus w Ewangelii przypomina,
że zło  skutecznie się wypędza modlitwą i postem.
Treść Nabożeństwa dziewięciu I piątków miesiąca i pięciu I sobót miesiąca opiera się na wynagrodzeniu za grzechy Panu Jezusowi i Matce Najświętszej. Realizowanie tych nabożeństw jest wypraszaniem u Bożego Miłosierdzia daru ratunku, życia w pokoju i Bożej miłości.
 
Mądrość i moc wynagrodzenia za grzechy płynąca z praktyki Sakramentu Pokuty, z dobrej praktyki I piątków miesiąca i I sobót miesiąca (praktyka I sobót miesiąca jest wypełnieniem objawienia fatimskiego, wypełnienie tego jest warunkiem zachowania pokoju w świecie) oraz z podjęcia modlitwy uniżenia i pokuty w leżeniu krzyżem przez Panem Bogiem może być wykorzystana
do skutecznego przyczynienia się do ratowania Narodu Polskiego
i Polski z rozbicia i zniszczenia, do ufnego wyproszenia u Pana Boga daru odrodzenia, pokoju i miłości. Z ufnością przepraszajmy Pana Boga za zło i grzechy nagromadzone na polskiej ziemi. Świadectwo skuteczności ks. Dominika Chmielewskiego zachęca i budzi wielkie nadzieje, bo płyną one ze wsparcia Bożego Miłosierdzia dla tych,
co z ufnością podejmują drogę pokuty i wynagrodzenia za grzechy. 
Nowy Zarząd Generalny Michalitów

Od 21 kwietnia do 6 maja 2022 roku w Miejscu Piastowym odbywała się XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła, podczas której dokonano oceny minionych sześciu lat, wytyczono nowe cele i dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję.
W wyniku głosowania została wybrana Rada Generalna w składzie:
Przełożony Generalny: ks. Dariusz Wilk
Wikariusz Generalny i Pierwszy Radca: ks. Krzysztof Poświata
Drugi Radca Generalny: ks. Leszek Przybylski
Trzeci Radca Generalny: ks. Grzegorz Sprysak
Czwarty Radca Generalny: ks. Marcin Kałwik
Ekonom Generalny: ks. Jerzy Sosiński
Pamiętajmy w naszych modlitwach o Michalitach i prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego dla nowego Zarządu.

Papież 25 marca poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi  
W piątek, 25 marca 2022 r.
podczas nabożeństwa pokutnego,
papież Franciszek poświęcił
Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tego samego aktu, w tym samym dniu, dokonał w Fatimie kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik Jego Świątobliwości, jako wysłannik Ojca Świętego – podała watykańska Sala Stampa.
W większości Kościoły w Polsce włączyły się
w nabożeństwo pokutne któremu przewodniczył w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek.
O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym,
państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem
wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech:
grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona
zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Twym Niepokalanym
odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
                                                                   Amen.MODLITWA
DO BOGA OJCA O OBRONĘ PRZED ZŁEM

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi
razem z Jej Łzami,
ofiaruję Ci Najdroższą Krew
oraz Rany Pana Jezusa,
aby Matka zniszczyła moc szatana,
ze świętymi aniołami
przepędziła złe duchy,
oraz zniszczyła ich czyny i plany,
szczególnie teraz i w tej godzinie,
i w naszej Ojczyźnie. Amen.

Samych radosnych, spokojnych,
pełnych miłości i pokoju dni Nowego RokuBłogosławionego roku
Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie
w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.
W Kościele katolickim jest to
święto nakazane.


Uroczystość Wszystkich Świętych
– w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan,
którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego.
W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych
i powszechne powołanie do świętości.
 
Od dawna były zabawy - halloween. Halloween jest starożytnym kultem szatana. Kto się w to bawi, nad tym szatan zdobywa władzę. Unikajmy tego, by nie siać zła. Książka "Harry Potter" prowadzi do okultyzmu, do zależności od szatana, od ślepej magii. Bałwochwalstwo jest uznaniem czegoś za bożka.
To niszczy człowieka. Wszystkie formy wróżbiarstwa, magii są odrzuceniem Boga i oddaniem się pod wpływ zła. Unikajmy horoskopów, spirytyzmu, okultyzmu, amuletów i podobnych rzeczy.
 Pierścień atlantów jest znakiem ...
W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii".

Uroczystość
Przenajświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa

33 DNI Z MARYJĄ DO JEZUSA
W dniach od 10 kwietnia do 13 maja 2021 r. w naszej parafii odbywają się ćwiczenia duchowe według Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

SPOTKANIA FORMACYJNE:
10 KWIETNIA GODZ. 18.00
Msza św., I konferencja
18 KWIETNIA GODZ. 18.00
Msza św. II konferencja
2 MAJA GODZ. 18.00
Msza św., III konferencja
9 MAJA GODZ. 18.00
Msza św., IV konferencja
12 MAJA GODZ. 18.45
Adoracja, nabożeństwo pokutne
13 MAJA GODZ. 18.00
Kiedy Maryja zapuści korzenie w czyjejś duszy, czyni w niej cuda łaski, które Ona jedna czynić może, bo jest tą płodną Dziewicą, co w czystości i płodności nigdy nie miała, ani mieć nie będzie podobnej sobie.
Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła
największe Arcydzieło, jakie kiedykolwiek
istniało i istnieć będzie: Boga-człowieka.
Niepokalana Dziewica będzie też czynić owe
największe rzeczy, które w czasach ostatecznych dziać się będą.
Kształtowanie i wychowywanie tych wielkich świętych, którzy wówczas nastaną, dla Niej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, ta przedziwna   i cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym sprawiać może rzeczy niezwykłe        i nadzwyczajne.

             (św. Ludwik Maria Grignon de Monfort)Kazanie podczas Mszy świętej pogrzebowej
śp. ks. Krzysztofa Surmy
wygłoszone w dniu 28 kwietnia 2021 r.
przez ks. Tadeusza Musz.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen


Zapraszamy do wysłuchania kazania wygłoszonego przez ks. Piotra Prusakiewicza podczas wprowadzenia relikwii
św. Siostry Faustyny Kowalskiej do parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
w dniu 11 kwietnia 2021 r.24 kwietnia 2021 r. Pan powołał do swej wiecznej chwały śp. ks. Krzysztofa Surmę.
Święto Miłosierdzia Bożego
obchodzone jest
w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną,
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach.
Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce.
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna.
Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach


Zmartwychwstanie Jezusa ma wielkie znaczenie dla chrześcijan:
Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie boskim autorytetem tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał.
W szczególności potwierdza prawdę o boskości
Jezusa. Przez swoje Zmartwychwstanie Jezus
otwiera ludziom dostęp do nowego życia.
Niedziela Wielkiej Nocy

Chrystus Zmartwychwstał

Prawdziwie Zmartwychwstał

Towarzysz Panu Jezusowi w godzinach Jego Męki.
Pobierz modlitewnik,
który będzie Ci pomocą w przeżyciu
Trduum Paschalnego w 2021 r.Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przychodzą wówczas do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim – jest tam wystawiony Najświętszy Sakrament.
W Wielką Sobotę w Kościele katolickim przez cały dzień trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta - ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach.
Księża święcą pokarmy, które są przeznaczone na świąteczny stół.
Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.
Do wieczora nie sprawuje się mszy świętych, bardzo popularny jest za to zwyczaj odwiedzania Grobu Pańskiego.
We wczesnym chrześcijaństwie był to dzień ciszy i postu z powodu żałoby apostołów.
Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej — w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum, a umieszczaną w niektórych grobach figurę Chrystusa zdjętego z krzyża należy przykryć białym płótnem; obok pojawia się posąg Chrystusa zmartwychwstałego.


Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Jest nazywany dniem Krzyża, gdyż jego obchody koncentrują się na męce i śmierci Jezusa. Wszystkich wiernych obowiązuje w tym dniu ścisły post, wielu z nich adoruje Najświętszy Sakrament znajdujący się w ciemnicy bądź bierze udział
w organizowanych nabożeństwach drogi krzyżowej.
Po południu/wieczorem odprawiona zostaje Liturgia Męki Pańskiej.
Jest to dzień powagi, smutku i zadumy, w którym nie należy udzielać żadnych sakramentów, z wyjątkiem sakramentu namaszczenia chorych,
ale tylkow sytuacjach zagrożenia śmiercią.
Liturgia w Wielki Piątek nazywana jest Liturgią Męki Pańskiej.W Wielki Czwartek Kościół rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego.
Jest to dzień szczególnie ważny dla kapłanów.
Rankiem, jeszcze przed wieczornym wkroczeniem w Triduum Paschalne,
we wszystkich kościołach katedralnych ma miejsce wyjątkowa Msza św.
tzw. Msza św. Krzyżma. Podczas niej biskup nie tylko konsekruje święte oleje (oleje chorych, katechumenów oraz krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów, ale także zgromadzeni kapłani wraz ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.
Msza św. Krzyżma kończy oficjalnie okres Wielkiego Postu.

Wielki Czwartek – liturgia
Msza święta w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę
i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa
przez Chrystusa, stąd bywa nazywana Mszą Wieczerzy Pańskiej.
Jest to jedyna (oprócz Mszy św. Krzyżma) Msza św. w tym dniu,
gdyż – zgodnie z tradycją – w Wielki Czwartek nie wolno odprawiać Mszy świętej bez udziału ludu.
W liturgii śpiewany jest hymn Chwała na wysokości Bogu, który był pomijany przez cały okres Wielkiego Postu. Wówczas grają organy i dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do Wigilii Paschalnej (tzn. mogą w tym czasie akompaniować śpiewowi ludu, ale nie mogą grać solo).

Po homilii następuje obrzęd umywania nóg, w którym to główny celebrans umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Ma być on przypomnieniem gestu Chrystusa, który wykonał podczas Ostatniej Wieczerzy:
Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany (J 13,5).
Celem obrzędu jest podkreślenie służebnego charakteru kapłaństwa.
Liturgia wielkoczwartkowa jest sprawowana w białych szatach liturgicznych.
Podczas Liturgii Eucharystycznej w Wielki Czwartek trzeba konsekrować wystarczającą ilość Komunikantów na Wielki Czwartek i Wielki Piątek, oraz dwie Hostie, gdyż w Wielki Piątek jest sprawowana tzw. Missa praesanctificatorum (łac. „Msza darów uprzednio konsekrowanych”). Jedna z konsekrowanych hostii zostaje wystawiona w Grobie Pańskim.
Po liturgii ma miejsce ogołocenie ołtarza. Usuwa się wówczas z niego obrusy, lichtarze oraz krzyża oraz krzyż. Ma ono symbolizować mękę Chrystusa,
w tym obnażenie z szat. Opróżnia się także tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament.
Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste, a Eucharystia zostaje przeniesiona do specjalnie przygotowanej kaplicy – ołtarza adoracji, zwanej „ciemnicą”. W czasie procesji śpiewa się hymn „Sław, języku, tajemnicę”,
lub inną pieśń eucharystyczną, np.: „Witam Cię, witam, przenajświętsze Ciało”, ”Jezu, miłości Twej” lub „Chwalmy niewysłowiony”.
W ciemnicy wierni adorują Najświętszy Sakrament, wspominając modlitwę Jezusa w Ogrójcu Jego pojmanie i przesłuchania.
W ten sposób wchodzą w czas męki Chrystusa.

Trwamy w okresie Wielkiego Postu.

Wielki post – czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. W Kościele łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą wielkiego postu. Tradycyjnie, i zgodnie z prawem kanonicznym obowiązującym do 1983 roku, trwał do Wielkiej Soboty. Aktualny Kodeks prawa kanonicznego nie precyzuje dnia jego zakończenia. Czas trwania wielkiego postu dla Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego określają „Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza” oraz „List okólnyo przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych «Paschalis sollemnitatis»” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1988 roku. Zgodnie z nim wielki post trwa do Wielkiego Czwartku a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post paschalny. W 2021 Wielki Post przypada na następujące dni:
17 lutego - 1 kwietnia. Okres ten trwa zawsze około 40 dni, co ma nawiązywaćdo czterdziestodniowego postu Jezusa Chrystusa. Wiele osób zastanawia się także, dlaczego obchodzimy Wielki Post. To czas pokuty, który ma przygotować chrześcijan do przeżycia w odpowiedni sposób świąt wielkanocnych. W tym celu w tym czasie w kościołach w całej Polsce odprawiane są drogi krzyżowe, gorzkie żale oraz specjalne rekolekcje.
W czasie trwania Wielkiego Postu wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i hucznych balach. Dodatkowo w tym okresie zaleca się m.in. większą wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, częstą modlitwę, czy udział w organizowanych nabożeństwach.Reaktywacja Wspólnoty czcicieli św. Michała Archanioła
w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli

Wróć do spisu treści